Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • 29 sierpnia 2022r. (poniedziałek)– organizacja roku szkolnego 
 • 30 sierpnia 2022r. (wtorek)rada szkoleniowa – 8.30-10.45 – pomoc psych-ped. 11.00-13.00 – pierwsza pomoc przedmedyczna, praca w zespołach 
 • 31 sierpnia 2022r (środa) – 8.00-9.00 – rada ped. – zatwierdzenie zmian w statucie, 9.00-10.00 – szkolenie z monitora interaktywnego, potem praca w zespołach 
 • 15 września 2022r.(czwartek) 
 • 18 października 2022r (wtorek) – rada dot. dostosowania egzaminu (kl. VIII) 
 • 21 listopada 2022r.(poniedziałek)  
 • 12 stycznia 2023r (czwartek)– klasyfikacja uczniów klas I–VIII – on-line w zespołach 
 • 16 stycznia 2023r. (poniedziałek) –podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów 
 • 24 kwietnia 2023r (poniedziałek)  
 • 15 czerwca 2023r.(czwartek) - klasyfikacja uczniów klas I–VIII – on-line w zespołach 
 • 19 czerwca 2023r.(poniedziałek) - podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów     
 • 23 czerwca 2023 r.(piątek) – podsumowanie pracy rocznej