DNI EMPATII

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2023

W dniach 19.04 – 26.04.2023 r. w naszej szkole odbyły się „DNI EMPATII”. Każda klasa włączająca od 0 do 8 realizowała projekt edukacyjny mający na celu podniesienie świadomości społeczności szkolnej na temat trudności z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnością.

Projekt składał się z dwóch etapów. W pierwszej części (teoretycznej) uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu tematyki niepełnosprawności. Poznali krótką historię „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, zapoznali się z rodzajami niepełnosprawności i towarzyszącymi im trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, jak również poznali osoby niepełnosprawne osiągające sukcesy m.in. w dziedzinie nauki i sportu. Do realizacji powyższych celów wykorzystano prezentacje, filmy i quizy.

Część druga pt. „Poczuj, aby zrozumieć” dała możliwość praktycznego doświadczenia trudności z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnością. Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup w obrębie swojej klasy. Każdej z grup przypisano jeden z pięciu obszarów, w ramach którego wykonała konkretne zadania.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1. WZROK:

a) „SPACER W CIEMNOŚCI”

Wariant I (łatwiejszy):

Uczeń z własnym plecakiem na plecach i z opaską na oczach musi:

· dotrzeć od drzwi sali do swojego miejsca w ławce;

· wyjąć książki i przybory na kolejną lekcję (zgodną z planem);

· wyjąć długopis ze swojego piórnika i zapisać na leżącej już na ławce kartce swoje imię;

· zanieść kartkę na biurko nauczyciela.

Wariant II (trudniejszy):

Uczeń z opaską na oczach asekurowany przez asystenta musi:

· dotrzeć od drzwi sali do swojego miejsca w ławce;

· wyjąć z plecaka kluczyk od szafki w szatni;

· pójść do szatni, otworzyć szafkę, wyjąć dowolny przedmiot i położyć go na swojej ławce w sali.

b) „CZYTANIE Z PRZESZKODAMI”

Uczeń w specjalnych okularach musi odczytać wskazany przez nauczyciela fragment tekstu z dowolnego klasowego podręcznika.

 

2. SŁUCH:

a) „PRZESZKADZAJKA”

Każdy z uczniów danej grupy ma do wykonania indywidualne działanie w postaci rozwiązania zadań zawartych w karcie pracy. Pozostali uczniowie mają za zadanie maksymalnie hałasować, rozmawiać i przeszkadzać grupie pracujących rówieśników, tak aby nie mogli skupić się na realizowanym materiale.

b) „NASŁUCHIWANIE”

Uczestnicy tej grupy dobierają się parami. Jedna osoba z pary wkłada stopery do uszu, natomiast druga opowiada jej treść przeczytanego wcześniej tekstu. Dziecko mając stopery w uszach ma za zadanie odczytać z ruchu warg kolegi, bądź koleżanki jak najwięcej informacji, a następnie opowiedzieć klasie czego się dowiedziała.

3. MOWA:

Wariant I:

Uczniowie tej grupy bez używania mowy muszą:

· ustawić się w kolejności od najniższego do najwyższego uczestnika;

· dowiedzieć się co rówieśnicy z grupy lubią robić w czasie wolnym (np. jaki sport uprawiają);

Po wykonaniu zadania sprawdzenie poprawności przekazu i odbioru informacji.

Wariant II:

Uczniowie tej grupy bez używania mowy muszą:

· ustawić się od osoby najmłodszej do najstarszej;

· dowiedzieć się jakie jest ulubione danie każdego z uczestników;

· przekazać jakąś informację o sobie.

Po wykonaniu zadania sprawdzenie poprawności przekazu i odbioru informacji.

4. RUCH:

a) „DO CELU”

Uczniowie tej grupy pokonują tor przeszkód jadąc na wózku inwalidzkim i chodząc przy użyciu kul ortopedycznych.

 5. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA:

Każdy z członków grupy otrzymuje do rozwiązania zadania, niemożliwe do zrealizowania. Celem ćwiczenia jest uświadomienie uczniom, że dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przejawiających trudności w uczeniu się część zadań wchodzących w zakres szkolnego materiału jest zbyt trudna, a czasami niemożliwa do opanowania mimo ich ogromnego wysiłku i wszelkich starań.

 

Po wykonaniu zadań nastąpiło podsumowanie akcji, w którym uczniowie mieli możliwość podzielenia się własnymi przemyśleniami i zdobytymi doświadczeniami.

 

Agnieszka Szymańska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie