Szkolenie Content and Language Intergrated Learning CLIL

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2022

W dniach 4.07.05-14.07.2022 uczestniczyłam w dwutygodniowym szkoleniu Content and Language Intergrated Learning CLIL. Szkolenie zorganizowane było przez ośrodek szkoleniowy CES w jednym z oddziałów tej szkoły w Edynburgu.

Językiem wykładowym szkolenia był angielski, grupę składającą się z nauczycieli z Polski, Włoch, Hiszpanii, Czech i Węgier prowadziła znakomita trenerka Helen Shields.

Jako uczestnik zapoznałam się z wieloma metodami i technikami nauczania języka obcego. Omówiliśmy główne tezy i założenia metody CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Jest to takie podejście do procesu edukacyjnego, które stawia przed uczniem dwa cele: jednoczesne poznanie treści przedmiotowych oraz opanowanie języka obcego, w którym odbywa się nauka.

Pracowaliśmy nad ideą blended learning. Jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Grupa wraz z prowadzącą wymieniała się doświadczeniami, pomysłami i dobrą praktyką w tym zakresie. Udało nam się poszerzyć wiedzę w tej trudnej, bo podlagającej ciągłym zmianom, sferze nauczania i nauki. Przyjechałam z gotową bazą ciekawych i wartościowych materiałów pomocnych w organizacji nauczania. Poszerzyłam i odświeżyłam wiedzę umożliwiającą mi tworzenie materiałów interaktywnych, gier edukacyjnych i quizów.

Dużo czasu poświęciliśmy na powtórzenie ważnych zasad pracy na lekcjach języka obcego. Metodą burzy mózgów i wymiany doświadczeń pracowaliśmy nad ulepszeniem warsztatu pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą, pracowali nad dostosowaniem materiałów edukacyjnych do potrzeb swoich zajęć (dostosowywanie materiału do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczniów zdolnych i mających trudności w nauce). Uczyliśmy się różnych technik aktywizacji uczniów w trakcie, przed i po zajęciach. Nowe umiejętności pozwolą lepiej dotrzeć do ucznia oraz sprawią, że nauczanie stanie się jeszcze ciekawsze.
Edynburg to stolica Szkocji, część Wielkiej Brytanii. Jest to więc idealne miejsce by poświęcić czas na poznawanie historii i kultury tego anglojęzycznego kraju. Richard Hamilton – jeden z trenerów – w pasjonujący sposób opowiedział nam o współczesnej popularnej kulturze, filmach, literaturze oraz sytuacji politycznej Wielkiej Brytanii. Mieliśmy okazję spacerować z Richardem po malowniczych ulicach Edynburga i słuchać jego ciekawych opowieści.

Cały wyjazd; szkolenie i możliwość zwierzania i doświadczania Szkocji był dla mnie jako anglisty niesamowitym i pouczającym przeżyciem. Dzięki Unii Europejskiej i funduszom pozyskanym z programu Erasmus + miałam szansę wiele się nauczyć a teraz mogę tę wiedzę wykorzystać w mojej pracy zawodowej z korzyścią dla szkoły i moich uczniów. Nowo zawarte znajomości z nauczycielami z innych krajów członkowskich UE zaowocują współpracą i ciekawymi projektami w których główną rolę odegrają uczniowie.

                                                                                                           Eliza Damentka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie