Konkurs "Klasa wpłaca - RR wypłaca"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2021
Zachęcamy do udziału w konkursie na dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców.

 
Główne zasady konkursu (szczegóły w regulaminie)  - REGULAMIN
 1. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat na fundusz Rady Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.

 2. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 2, które dokonają wpłat na Radę Rodziców w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

 3. W konkursie liczą się wpłaty dokonane od 1 września 2021 do 31 stycznia 2022 roku włącznie.

 4. Proponowana składka to 120 zł na rodzinę. W przypadku rodzeństwa prosimy o proporcjonalne rozłożenie wpłat na klasy dzieci, aby klasy miały równe szanse w konkursie.

      5. Wpłaty mogą być dokonywane: 

 • przelewem na konto Rady Rodziców, 41 1240 1053 1111 0010 4716 8564 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, np. Jan Kowalski, 6a)

 • u skarbnika klasowego rodziców, który w imieniu klasy wpłaci zebrane składki do kasy Rady Rodziców w sekretariacie Szkoły

 • w sekretariacie Szkoły,

 1. Aby wziąć udział w konkursie, minimum 80% uczniów z danej klasy musi dokonać wpłaty. Zwycięzcą konkursu zostanie klasa, która osiągnie najwyższy poziom wpłat na fundusz Rady Rodziców z danej klasy. 

 2. Nagrody i dyplomy:

 • I miejsce - 25% kwoty wpłaconej przez klasę na fundusz Rady Rodziców 

 • II miejsce - 20% kwoty wpłaconej przez klasę na fundusz Rady Rodziców

 • III miejsce - 15% kwoty wpłaconej przez klasę na fundusz Rady Rodziców

 • Wyróżnienia - wszystkie klasy z minimum 80% wpłat, otrzymają nagrodę w wysokości 10% kwoty wpłaconej przez klasę na fundusz Rady Rodziców 

 1. Nagrody zostaną przekazane wychowawcy klasy w formie vouchera, do wykorzystania na dowolne cele klasowe. Voucher powinien zostać zrealizowany do końca roku szkolnego 2021/2022.

 2. Wręczenie nagród nastąpi do 28 lutego 2022. 

 
Rada Rodziców serdecznie dziękuje za wszystkie dotychczas dokonane wpłaty na fundusz Rady Rodziców, dzięki nim możemy wspierać wiele ciekawych inicjatyw, takich jak toczący się właśnie Language Week i wiele innych.
 
Przykład wyliczenia 1 nagrody:
W klasie jest 25 osób, 80% uczniów to 20 (czyli minimalna wymagana liczba wpłat na klasę). Załóżmy, że w tej grupie jest połowa jedynaków (wpłata 120zł) oraz połowa osób z 1 rodzeństwem w innej klasie (60zł). Suma wpłat to 10*120zł+10*60zł=1800zł. Gdy klasa zajmie pierwsze miejsce - dostaje 25% zwrotu, czyli 450zł zwrotu do wykorzystania na dowolny cel! 
 
 
 
 

Z poważaniem,

Rada Rodziców SP2