Ogólnopolska Akcja „ Szkoła z Pozytywną Uwagą”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2020

Akcja ”Szkoła z Pozytywną Uwagą” przeprowadzona zostanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

 Imię i nazwisko koordynatora

Ewelina Dylak- psycholog szkolny

W programie wezmą udział wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Termin realizacji: listopad 2020r. -  maj 2021r.

Opis akcji:

Akcja „Szkoła z Pozytywną Uwagą” została zapoczątkowane w szkole podstawowej na warszawskim Targówku. W jednej z klas przeprowadzono ćwiczenie, w którym dzieci miały wypisać na kartkach swoje pozytywne cechy. Zamiast listy własnych zalet, większość uczniów oddała nauczycielce puste kartki. W konsekwencji powstała inicjatywa mająca budować w dzieciach pozytywną samoocenę. Akcja polega na przekazywaniu uczniom jak najwięcej pozytywnych komunikatów. Nauczyciele oraz rodzice mają za zadanie skoncentrować się na pozytywnych uwagach, dostrzeganiu pozytywnych stron, cech a czasem jednostkowych zachowań uczniów, dzieci. Taki komunikat, taka pozytywna uwaga ze strony nauczyciela, daje dziecku do zrozumienia: „Widzę Ciebie jako osobę, a nie tylko twoje oceny”. To jest droga od pozytywnej uwagi, do pozytywnej relacji z nauczycielem opartej na akceptacji i zaufaniu.

Opis zasadności wprowadzenia akcji w szkole

Nasza szkołą przystąpiła do ogólnopolskiej akcji, ponieważ chcemy pracować nad poczuciem własnej wartości u naszych uczniów. Naszym celem jest, aby nasi uczniowie czuli się dowartościowani, pewni siebie, wierzyli w siebie i w swoje możliwości. Chcielibyśmy także, aby byli świadomi swoich mocnych i słabych stron. Tego, co potrafią, a w czym powinni się jeszcze doskonalić. Nie chodzi wyłącznie o ich wiedzę, ale też o umiejętności, cechy charakteru.

Cele akcji

 1.Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów

2.Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnego siebie

3.Dostrzeganie pozytywnych stron, cech u uczniów przez nich samych, rówieśników oraz dorosłych

4.Budowanie pozytywnej relacji między nauczycielami a uczniami

5.Motywowanie uczniów do pracy, nauki i samodoskonalenia

6.Rozwijanie zainteresowań wśród uczniów

Formy realizacji akcji

 -  Pozytywna  ustna uwaga nauczyciela skierowana do ucznia

- Pozytywna  pisemna uwaga nauczyciela wpisana uczniowi do dziennika elektronicznego

- Lekcje na temat pozytywnego budowania obrazu własnego siebie – podczas zajęć wychowawczych

- Zastosowanie przez nauczycieli długopisu z wkładem zielonym podczas sprawdzania prac pisemnych uczniów

-  Dzień życzliwości w szkole (marzec-kwiecień 2021)

- Tablice pozytywnych uwag  w klasach – uczniowie piszą pozytywne uwagi o koleżankach i kolegach z klasy i przyczepiają na tablicy w klasie

- Tablica pozytywnych uwag w pokoju nauczycielskim – nauczyciele piszą pozytywne uwagi o pracownikach szkoły  i przyczepiają na tablicę

- Utworzenie w aplikacji Teams każdej klasy grupy „ Pozytywna Uwaga”

w celu wpisywania przez uczniów wzajemnych pozytywnych uwag

- Przekazywanie przez rodziców pozytywnych uwag o szkole z wykorzystaniem portalu Facebook  Rady Rodziców

- Dostrzeganie i przekazywanie dzieciom  pozytywnych uwag przez rodziców w domu

- Poinformowanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli o przystąpieniu przez szkołą do ogólnopolskiej akcji” Szkoła z Pozytywną Uwagą„ poprzez: stronę internetową szkoły, Facebook Rady Rodziców, plakaty oraz dziennik elektroniczny

 Ewaluacja

- Karta samooceny ucznia na początku programu (listopad 2020)

- Karta samooceny ucznia pod koniec roku szkolnego (maj 2021)

- Przeprowadzenie rozmowy wychowawcy z klasą, na temat: „ Co uczniowie myślą o Akcji Szkoła z Pozytywną Uwagą”

- Sporządzenie przez wychowawców wniosków z analizy kart samooceny uczniów na koniec roku szkolnego (maj- czerwiec 2021)

 Analiza kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów Akcji. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę na przyszły rok szkolny i ewentualne zmodyfikować metody pracy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie