Jesteś tutaj: Start / Stołówka

Stołówka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WAŻNE - rok szkolny 2021/2022

 

 

Artykuły

23 stycznia 2021

Informacja dla Rodziców - obiady

Informacje od firmy:

Rebus Sp. z o. o.

Dąbrowa Chotomowska, ul. Lipowa 36D, 05–123 Chotomów

27 stycznia 2021

Zmiany w opłatach i zniżkach za obiady

Szanowni Rodzice,

 Od 1 stycznia 2021r.zniżki dla rodzin wielodzietnych są przyznawane posiadaczom Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” jednocześnie z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. 

 Zasady korzystania z 50% zniżki za obiady od 1 lutego :

  1. Rodzic wysyła zdjęcie /scan ważnych kart z obu stron na adres kartarodziny@sp2zabki.pl  lub dostarcza do szkoły ( kasa szkoły) w wersji papierowej
      Dołącza wypełniony i podpisany czytelnie wniosek. Wniosek jest dostępny na stronie szkoły.  Termin – do 5 lutego 2021r
  2.  WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA
  3. Należy dokonać wpłaty w pełnej wysokości (100%) za dany miesiąc obiadowy zgodnie  z harmonogramem  na konto wskazane prze ajenta.
  4. Dowód wpłaty/przelewu ( zahasłowany) rodzic przekazuje do szkoły na adres kartarodziny@sp2zabki.pl lub  w wersji papierowej do kasy szkoły.  Termin- do 5 dnia każdego miesiąca.
  5. Na podstawie przedłożonych dokumentów rodzic otrzyma od szkoły 50% poniesionych kosztów za wykorzystane obiady w danym miesiącu. Zwrot nastąpi na konto wskazane przez rodzica w złożonym wniosku.  Termin – do 10 dnia kolejnego miesiąca .

     Warunkiem otrzymania  zwrotu kosztów ( 50%) jest terminowe dostarczenie  dokumentów.

  Zniżki, o których mowa obowiązują od dnia złożenia dokumentów w szkole na czas ważności obu kart jednocześnie.

15 grudnia 2020

Obiady w styczniu 2021